Brennere

Mepus overtrykksbrennere og undertrykksbrennere er kjent for holdbarhet og høy effektivitet, de produserer effektivt varme med olje, gass eller bioenergi. Brennkamrene og varmevekslerne er produsert i varmebestandig og rustfritt stål.


Vakuumbrennere er effektive selv for de største tørkenes behov

Mepus vakuumbrennere produserer stor varmeeffekt på en effektiv og økonomisk måte. De dekker behovet også for de store tørkene. Vakuumbrennere egner seg for tørking av både såkorn og fôrkorn. Ovnene kan lett endres til å fyre med gass. Alle er utstyrt med finskproduserte Oilon oljebrennere.

 

I direkte gassbrennere utnyttes energien fullt ut - 100% effektivt

Mepus direkte gassbrennere kan bruke naturgass eller flytende gass som gir en svært ren forbrenning. Røykgassene kan ledes direkte inn i tørkeluften så ingen energi går til spille. Effekten kan justeres trinnløst med til 10% av den nominelle effekten.

 

Overtrykksbrennere har stor virkningsgrad

Effekten på Mepus overtrykksbrennere er blant de beste på markedet. Alle er utstyrt med en finskprodusert Oilon oljebrenner. Brennernes varmevekslere og brennkammer er produsert i ildfast, rustfritt stål som garanterer en lang levetid. Vifteinnstillingene kan endres.

 

Billig varme med flisbrenner

Den svært økonomiske Mepu flisbrenner har lave driftskostnader. Du kan brenne for eksempel flis, torv, pellets og kornavrens i bio-brenneren.

Flisbrenneren kan enkelt integreres i tørkeanlegget siden biobrennersystemets egen styringsenhet og tørken styringssystem lett kan integreres. Vifteinnstillingene kan endres.

Mepus 500 – 800 kW flisbrenner kan leveres med 11 eller 18,5 kW sentrifugalvifte. Du kan øke effektiviteten ved å benytte flere bio-brennere og slik oppnå tilstrekkelig energi på store tørker.

Den miljøvennlige flisbrenneren kan spare deg for store utgifter og miljøet for store utslipp. Jo fuktigere korn, jo større innsparinger. Virkningsgraden på Mepus flisbrennere er meget høy.

 

Last ned MEPUs brosjyre over brennere