MEPU silo

MEPU silo - en fleksibel og pålitelig lagring


Mepus siloer er designet for å møte kravene til dagens kornlagring. Moderne siloer med høy kvalitet, prisgunstige og egnet for lagring av alle kornsorter. Silo med konisk bunn i betong kan brukes allsidig også som bufferlag eller pelletsilo.

Silovegger og takelementer har eksepsjonelt god rustbeskyttelse. Enkel og rask montering med bolter og muttere. Leveres som standard med avstivede vegger, stor inspeksjonsluke, stiger, beskyttelse over innløp og utløp, fyllingsluke og inspeksjonsluke i taket, bolter og muttere.

Mepu`s siloer er planlagt i minste detalj for å oppfylle de krav til lagring som er i dag og i fremtiden. Fra et bredt utvalg kan du velge den størrelsen og modellen som du vil ha, med det tilbehøret du trenger. 

 

Silo med flat bunn

Tømmingsalternativer for flatbunnsiloer

Mepus flatbunnsiloer kan utstyres med roterende sweeperskrue (1) kombinert med en Wheatheart kornskrue som bringer kornet ut til f.eks elevator. Sweeperskruens kapasitet er maks 25 t/h. Et annet alternativ er en stasjonær sweeperskrue (2) som leder kornet til horisomtalskruen og derfra til utløpet. Skruenes plassering og utforming kan tilpasses kundens ønsker og behov. Tømmeskruens kapasitet er maks 80 t/h.

 

 

 

 

 

Silo med konisk betong-bunn

Det finnes flere tømmingsalternativ for Mepu siloene. I siloene med konisk bunn av betong er det en bunnåpning på Ø450 mm som sikrer rask og effektiv tømming til bunntransportøren.


45° Silo med konisk stålbunn

Ny konisk stålbunn med 70 cm frihøyde. Alt er fullt galvanisert


Ventilasjonssystem

For siloer med konisk bunn i stål kan det monteres et ventilasjonssystem som sikrer trygg lagring og bidra til å forhindre varmgang i kornet. Dette er også en stor fordel ved bruk av siloen som bufferlager av rått korn.

 

 

Tilleggsutstyr

Utlastingsskruer og transportører

Det finnes et utvalg av skruer og transportører for utlasting fra siloer og interntransport.

 

Nivåvakt for korn

Siloene kan utsyres med vedlikeholdsfrie nivåvakter som varsler med lyssignal når siloen er full. Nivåvakter kan monteres i flere høyder på siloveggen så du kan følge graden av fylling.

 

 

Veggfeste for transportør

Støtte for transportør kan monteres på silovegg. Maks. belastning er 600kg. Høyden kan finjusteres 6 cm.

 

Industriell silo

MEPU har det største utvalget av kornsiloer for landbruk og industri

Vegg og takelementene er svært motsandsdyktige mot rust. Veggelementenes galvaniseringsbeskyttelse er opp til 600g / m2 . Takelementene er av Magnelis som gir utmerket rustbeskyttelse av overflate og skjøter. Selv under tøffe forhold.

I standardutrustningen inngår overflatebehandlede vegg og takelement, veggforsterkninger, stor inspeksjonsluke, stige, innløpsåpning, inspeksjonsluke på taket samt bolter og muttere. Montering gjøres raskt og enkelt.

 

Ventilerte gulvsystemer

Flatbunnsiloene har ventilert gulvsystem gjennom kanaler eller for hele gulvflaten. Det gir trygg lagring over lengre tid.

 

 

 

 

 

 

 

Ventilert indre kon

Flatbunnsiloer (Ø4,60 – 9,18m) kan også leveres med en ventilert indre kon som muliggjør enkel og rask tømming av siloen. Siloen egner seg både til lagring av ferdig tørket korn og som bufferlager før tørking.

 

Last ned MEPUs silobrosjyre.