Styringssystemer

Mepus kontrollsystemer er fleksible og enkle å bruke. På grunn av pålitelige systemer er bruken av tørkeanlegget enkelt. Styringssystemene for tørkene kan tilpasses etter kundens behov. Ulike alternative løsninger fra konvensjonell tørkeautomatisering til fullt automatiserte styringssystemer.


Pålitelige og fleksible styringssystemer

Basic-modellen

Mepu`s Basic system bruker trykknapper og en velgerbryter. I Basic-modellen går funksjonen automatisk fra tørking til kjøling når kornet er tørt.

Semiautomatikk

Semiautomatikk gjør at systemet automatisk går fra fylling til tørking når tørken er full. Ved hjelp av sensoren som ligger i sjakta starter og stopper fyllingen automatisk.

Automatisk system med flyttbar berøringsskjerm

Det automatiske systemet håndteres fra en berøringsskjerm med farger. Den kablede berøringsskjermen kan også lastes ut og plasseres på et annet sted enn selve kontrollsenteret.

I autosystemet kan tørkesystemene programmeres for å utføre en eller flere funksjoner eller en kontinuerlig rotasjon mellom fylling-tørrking og tømming.

Som et alternativ kan autosystemene være utstyrt med fjernbetjening fra datamaskin, nettbrett eller telefon slik at hele prosessen kan stilles eller kontroleres av deg mens du sitter på treskeren. Fjernkontrollen gjør det også mulig for produsentens representant å gå inn i operativsystemet ved feil.

Et stort utvalg tilbehør

Alle kontrollsystemer inneholder nødvendige aktuatorer og sensorer. Systemene kan utstyres med et spesielt omfattende utvalg av tilleggsutstyr som GSM alarm, fuktighetsmåler, og styringssystemer for elevatorer og transportører.

Ved bruk av GSM-alarmen kan brukeren hente data om tørkeprosessen og eventuelle feilsituasjoner. De forskjellige informasjoner lagres i operativsystemminnet og sendes til brukeren i form av en tekstmelding.

Inntegrert fuktighetsmåler måler kornfuktigheten i sanntid, det sparer både tid og energi.  Mann får en mer nøyaktig fuktighetsmåling enn med måling av temperatur, luftfuktighet eller veiecelle, tørkeresultatet blir også mer nøyaktig.