M5-serie

M5-serien store Mepu mobile tørker — pålitelig korntørking av høy kvalitet


I utformingen av Mepus nye praktiske M5-serie har det blitt lagt særlig vekt på pålitelighet og brukervennlighet.

M5-serien  er basert på samme  teknologi som de andre kontinuerlige tørkene fra MEPU. Den avanserte tørketeknologien, i tillegg til høy kvalitet, sikrer at kornet tørker raskt og energieffektivt.

Tørke, brenner og tippesjakt kan plasseres fleksibelt i forhold til hverandre

Den nye M5 mobile tørka er en allsidig enhet, tørken, brenneren og tippesjakta kan plasseres fleksibelt etter kundens behov. M5-serien er designet og produsert i Finland.

Last ned M5-serie brosjyren (PDF)

Produktegenskaper

1. Bunnkon og skruetransportør

Den spisse formen med glatte vegger sikrer javn strøm av korn hele tiden. Bunnkonen er enkel å rengjøre fra de store servicedørene (6 stk). Den 8 tom store skruetransportøren flytter kornet effektivt. Bunntroa under skruen er lett tilgjengelig for rengjøring. Som ekstrautstyr leveres hurtigkupplinger for rengjøring av bunnskruen.

2. Materanordning

De roterende matervalsene (15h) med justerbar hastighet sikrer jevn kornrotasjon under alle forhold. Takket være spjellene under matervalsene  tømmes tørka raskt og effektivt. Korn som flyter inn i luftkanalene returneres til matervalsene.

3. Luftkanalene

Innsiden av luftkanalene er glatte, slik at korn og skitt ikke setter seg fast og behovet for vedlikehold blir redusert. Takket være de store vedlikeholdslukene er service raskt og enkelt.

4. Tørkecellene

Tørkecellene sikrer at luft og korn blir effektivt blandet, noe som gir et javnt, sikkert og energieffektivt tørkeresultat. Tørrcellene holdes rene, takket være de glatte overflatene.

5. Synkesonen

Takket være den glatte og solide konstruksjonen uten innvendige støtter, flyter kornet ned i tørkecellene, selv under våte forhold.

6. Elevator

Den effektive og stille koppelevatoren ( 80-100t/h ) sørger for rask fylling og tømming av tørka. På toppen sitter en 3 veis fordeler som fordeler korn enten inn eller ut fra tørka.

7. For-rens og seperator

For-renseren som kornet passerer under innmating og kontinuerlig under tørking, fjerner effektivt bort støv og skitt. Den roterende sprederen under rensen fordeler kornet over hele synkesonen.

8. Aksialvifte

Aksialvifter suger varmlufta igjennom tørka på en energieffektiv måte.

9. Rammen

Tørka er montert på en kraftig stålramme. Under bruk skal tørka stå på støtteben og draget kan fjernes for å spare plass.

10. Varmekilden

Effektive vakum varmluftskjeler garanterer et energieffektivt tørkeresultat. Også tilgjengelig med direkte gassbrenner.

11. Automatskapet

Tørka kommer med et enkelt og logisk kontrollpanel. Ved hjelp av dette er tørkene enkle å bruke.
Man kan også få et tilleggs-kontrollpanel for mer omfattende systemer.
 

Tilleggsutstyr

  • Et stort utvalg av tippesjakter
  • ​Direkte gassbrenner
  • Sentrifugalvifter
  • Syklonpakker for elevator og sentrifugalvifter
  • Kontrollpaneler for mere omfattende systemer
  • Hurtigkupling til bunntransportøren

Kornvolumet er beregnet med hvete, 18% fuktighetsinnhold. Tørking, med høyere fuktighetsforhold øker kornet> fyllvolumet er lavere. Verdiene er teoretisk beregnet og kan variere avhengig av lokale forhold og egenskapene til kornet.