K-serie

K-serien mobiltørker - økonomisk og effektiv korntørkning


Last ned PDF

Mepus K-serie mobiltørker er svært kostnadseffektive varmluftstørker. De kan flyttes og lett tilpasses til de fleste forhold

K-seriens mobiltørker har en konisk bunn, tørkeelementer med åskonstruksjon, elevator, for-renser, en svært effektiv brenner og varmeveksler, samt roterende matervalser.

Enkel og rask å ta i bruk uten for store kostnader

Dette er noen av fordelene med MEPU`s k serie sammenlignet med tradisjonelle tørker. Mobiltørkene har også svært god energiutnyttelse og er relativt lave i forhold til volum.

Effektiv, også under kalde og krevende forhold

Mobiltørkene sørger for javn tørking også under krevende forhold. Svært rått korn kan tørkes på en energieffektiv måte. Utmateren er utstyrt med frekvensomformer og sørger for at kornet er i bevegelse hele tiden.

Modellene i K-seriens mobiltørker, som har vært populære i Finnland i flere tiår, selges også utenlands der maskinenes holdbarhetskrav er mye strengere i forbindelse med tørking av mais.

Produktegenskaper

1. Elevator

Effektive Skandia elevatorer (40-60t/h) med girmotor og lavt støynivå, sørger for sikker transport av kornet i tørka.

2. For-renser, spredetallerken og støvsugere

Alle modellene har forrensere som kornet passerer både ved fylling og kontinuerlig under hele tørkeprosessen.Rensen skiller effektivt bort støv og skitt. Den roterende sprederen under rensen fordeler kornet over hele synkesonen. Støvsugeren i bunnen fjerner støv og kondensluft.

3. Prøvetagningsutrustning

Fra prøvetagningsutrustningen er det enkelt å følge tørkeprosessen.

4. Utblåsningskanaler

Utblåsningskanaler (standard) M 180k - M 205k Ø500mm, M 240k - M 420k Ø630mm.

5. Synkesone

Rått korn svulmer under oppvarming. Etterhvert som tørkeprosessen utvikler seg, reduseres kornvolumet betydelig. Synkesona er optimalisert for å fungere til alle forhold. Materialet er av varmgalvanisert stål.

6. Tørkeceller

Tørkecellene er plasser på hver sin side av den sentererte varmluftskanalen. Denne er plassert slik at den er isolert av korn og sørger av den grunn for svært lite varmetap. Spjell i varmekanalen kan brukes for å kunne tørke mindere partier. Tørkecellene og vegger er varmgalvaniserte.

7. Materanordning

Alle modellene er utrustet med roterende matervalser med justerbar hastighet, (6 stk.). Kornet ledes ned til matervalsene via bratte skråvegger som er med å sikrer god sirkulasjon også når det er som råest. Kornet sirkulerer kontinuerlig under hele tørke og kjøleprosessen. Under matervalsene er det bunnklaffer for rask tømming av tørka.

8. Bunnkonen

Den spisse bunnkonstruksjonen sikrer at også rått korn strømmer ned til bunnskruen. Fjerning av støv og kondensluft i bunnkonen skjer med en sugevifte som er plassert i den ene gavelen.

9. Brenner, varmeveksler og autmatikk

Mepus energieffektive brennere og varmevekslere ( 210-500 kw ) sørger for nok varme under alle forhold. All elektronikk og automasjon er ferdig montert fra fabrikk. Instillinger og kontroll av tørkeprosessen sker med digitale termostater. Tørken er klar til bruk når du har kuplet til strøm og diesell / gass. Sirkulasjonshastigheten styres kontinuerlig med frekvensomformere.

10. Rammen

Tørka er montert på ei kraftig ramme. Under tørking og bruk skal tørka stå på egne støtteben som tilhører standardutstyret. Draget kan fjernes slik at utstyret tar mindere plass.

Tilleggsutstyr

  • Et stort utvalg av tippesjakter
  • GSM alarm
  • Sugevifter i utblåsningskanalene
  • Mekanisk og motorisert 2-, 3-, 6- og 8-veis fordeler
  • Service plattform + stige til elevatoren
  • Forhøyning av synkesone og elevator